REGISTRACIJA Į DIENOS STOVYKLĄ „PATIRK” SU PUMBA

 

    DUOMENYS APIE STOVYKLAUTOJĄ

  • VIENO IŠ TĖVŲ/GLOBĖJŲ DUOMENYS

  • MANO VAIKAS

  • BENDROJI DALIS

 

Užsiregistravusiems atsiųsime stovyklai reikalingus dokumentus ir kitą svarbią informaciją. Telefono numeris pasiteiravimui: 862161935, el. paštas: patirkinfo@gmail.com