REGISTRACIJA Į DIENOS STOVYKLĄ/STOVYKLĄ SU NAKVYNE „PATIRK” 2021 birželio 14 – 18 d.

 
  • DUOMENYS APIE STOVYKLAUTOJĄ

  • VIENO IŠ TĖVŲ/GLOBĖJŲ DUOMENYS

  • MANO VAIKAS

  • BENDROJI DALIS

 

Užsiregistravusiems atsiųsime stovyklai reikalingus dokumentus ir kitą svarbią informaciją. Telefono numeris pasiteiravimui: 862161935, el. paštas: patirkinfo@gmail.com